Vola

Kort efter att Arne Jacobsen vunnit en arkitekttävling för sin design av Nationalbanken i Köpenhamn kontaktades Arne Jacobsen av ägaren till VOLA A/S, Verner Overgaard som presenterad sitt förslag till en ny typ av blandare. Han tänkte sig en design där alla mekaniska delar var gömda, endast grepp och pip skulle vara synliga. Då var det ett helt nytt koncept, men Jacobsen insåg att den idén kombinerat med hans funktionalistiska design skulle fungera. Med denna grundtanke i bakhuvudet föddes den enkla och koncisa design som VOLA har än idag.

Efter Arne Jacobsens död fortsatte VOLA A/S samarbetet med Teit Weylandt, som i sin tid arbetade för Arne Jacobsen. Senare inledde Carsten Overgaard ett samarbete med Aarhus Arkitekterna A/S om vidareutveckling av VOLA serien.

Besök oss!
Välj leverantör